Журнал «Харчова промисловість»

Журнал «Харчова промисловість» включено в перелік наукових фахових видань України з технічних наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016), в яких можуть публікуватися результати дисертацій­них робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Тематика: висвітлення результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості.

Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

Журнал є продовженням міжвідомчого тематичного збірника «Харчова промисловість», заснованого в 1965 р.

Виходить два рази на рік.

Журнал «Харчова промисловість» індексується такими наукометричними базами:

  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

Склад редакційної колегії журналу «Харчова промисловість»

Головний редактор:

1.  Анатолій Соколенко/ Anatoliy Sokolenko

д-р техн. наук, проф., Україна  / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

Відповідальний секретар:

2.  Сергій Токарчук/Serhiy Tokarchuk

канд. техн. наук, доц., Україна / Ph. D. As., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

Члени редакційної колегії:

3.  Іван Шило/Ivan Shylо

д-р техн. наук, проф., Білорусь  / Ph. D. Hab., Prof., Belarusian State Agrarian Technical University, Republic of Belarus

4.  Станка Дамянова/Stanka Damyanova

д-р техн. наук, доц., Болгарія  / DSc, Assoc. Prof., Razgrad Branch of the University of Ruse, Bulgaria

5.  Стефан Стефанова/Stefan Stefanov

д-р инж., проф., Болгарія / DSc, Prof., University of Food Technologies — Plovdiv, Bulgaria

6.  Анатолій Ладанюк/Anatoly Ladanyuk

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

7. Олександр Серьогін /Oleksandr Ser'ohin

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

8.  Тетяна Пирог / Tetyana Pyroh

д-р біол. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

9. Олександр Шевченко / Olexander Shevchenko

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

10.  Лариса Арсеньєва / Larysa Arsen'yeva

д-р техн. наук, проф., Україна Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

11.  Тамара Носенко / Tamara Nosenko

д-р техн. наук, доц., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

12. Віра Оболкіна / Vera Obolkina

д-р техн. наук, Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

13.  Віктор Ємцев / Viktor Yemtsev

д-р екон. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

14. Віра Юрчак / Vira Yurchak

д-р техн. наук, Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

15. Людмила Пешук / Lyudmyla Peshuk

д-р с-г. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

16. Віктор Доценко / Victor Dotsenko

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

17. Віталій Прибильський / Vitaliy Prybyl's'kyy

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

18. Галина Сімахіна / Halyna Simakhina

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

19. Олена Грабовська / Olena Hrabovs'ka

д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

20. Олександр Гавва/ OleksandrGavva

д-р техн. наук, проф., Україна/ Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

21. Микола Якимчук/Mykola Yakymchuk

д-р техн. наук, проф., Україна/Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22482

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell