Відділ міжнародних зв'язків

 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68

Корпус А, кімната 308; корпус Б, кімната 408

Телефон (044)287-93-83

Тел/факс (044)234-73-54

Сайт відділу: http://nuft.in.ua/ua/

e-mail: inbox@nuft.in.ua

 

Начальник відділу

Воловик Ірина Михайлівна

Телефон (044)287-93-83; (044)287-96-40

Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83; 96-40

e-mail: volovik@nuft.edu.ua

 

Сектор міжнародних асоціацій

Телефон (044)287-93-83

Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: volovik@nuft.edu.ua

 

Сектор академічної мобільності

доцент Москаленко Вікторія Олександрівна

Телефон (044)287-93-83

Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: viktoriia.moskalenko@gmail.com

 

Сектор міжнародних науково-освітніх проектів

доцент Губеня Олексій Олександрович

Телефон (044)287-93-83

Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: gubena@meta.ua

 

Сектор з надання візової підтримки

Кукол Юлія Сергіївна

Шибакіна Оксана Сергіївна

Телефон (044)287-96-93

Тел/факс (044)289-02-12

вн.тел. 96-93

e-mail: nuft.edu@ukr.net

 

Сектор з міжнародної профорієнтаційної роботи

Грицевіч Марія Юріївна

Телефон (044)287-96-93

Тел/факс (044)289-02-12

вн.тел. 96-93

e-mail: nuft.edu@ukr.net

 

Наказом НУХТ №131 від 25.10.2017 р. було створено відділ міжнародних зв’язків (далі Відділ).

Положення про відділ міжнародних зв'язків

Стратегія інтернаціоналізації НУХТ

Internationalization strategy National University of Food Technologies for 2019-2024 years

 

Основними завданнями Відділу є:

 • інформаційне та комунікаційне забезпечення діяльності ректорату при формуванні перспективних планів міжнародної роботи університету;
 • безпосередня реалізація планів шляхом забезпечення широкого представництва університету у світових та європейських професійних, наукових та університетських асоціаціях, спілках тощо;
 • забезпечення активної співпраці університету у науково-освітній програмі ISEKI-Food Association;
 • організація та забезпечення діяльності асоціацій IUFoST, EFFoST, EHEDG, GHI, IAU, IFA, BSUN за участю університету;
 • забезпечення участі учених університету у співпраці з європейськими структурами з якості навчання шляхом співпраці та формування загальноєвропейських кваліфікованих рамкових вимог до випускників ВНЗ рівнів «Бакалавр», «Магістр» та надання даних щодо гармонізації програм навчальних курсів що викладаються в НУХТ;
 • забезпечення української версії європейського інформаційного ресурсу з харчової тематики проекту FOOD INFO;
 • розвивати діяльність української регіональної групи EHEDG, залучати нових членів, розширювати зв’язки з європейською групою EHEDG та створити передумови для розгортання сертифікаційної лабораторії під егідою EHEDG для гігієнічного аудиту харчового обладнання та виробництв; розгортання та активізація робіт з перекладу та адаптації нормативів з харчової безпеки, гігієнічного інжинірингу, публікація та розповсюдження їх серед зацікавлених установ;
 • підготовка та проведення міжнародних конференцій НУХТ;
 • сприяння участі учених НУХТ у міжнародних та європейських конференціях;
 • поточне і перспективне планування, координація та контроль здійснення міжнародної діяльності в університеті;
 • збір, вивчення та узагальнення нових нормативно-правових актів, що стосуються організації міжнародної діяльності вузу і навчання іноземних громадян, розміщення інформації на стендах і на сайті університету;
 • координація діяльності підрозділів Університету зі складання і оновлення міжнародних договорів і угод з метою більш ефективного використання спільних проектів і програм, їх контроль дотримання договірних відносин;
 •  статистична обробка та облік міжнародних договорів, угод, що підписані від імені НУХТ,  їх зберігання та контроль терміна виконання;
 • підготовка документів і ведення переписки з установами та організаціями в межах компетенції відділу, а також в системі листування напряму міжнародної інтеграції та освітніх програм (в тому числі на іноземних мовах);
 • аналіз пропозицій та формування наказів про затвердження складів делегацій, що направляються у закордонні відрядження;
 • підготовка та проведення міжнародних наукових та освітніх форумів (конгресів, конференцій, семінарів тощо);
 • збір, аналіз і документування інформації про особисту участь у міжнародних форумах (в тому числі про участь в міжнародних конференціях і публікаціях) студентів, аспірантів і співробітників вишу;
 • надання разом з іншими підрозділами університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;
 • налагодження співпраці щодо реалізації програм «Два дипломи», «Подвійні дипломи»;
 • підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету;
 • надання інформації та консультативної підтримки науково педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики та участі у міжнародних проектах, програмах тощо;
 • запрошення до університету висококваліфікованих зарубіжних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, надання методичної допомоги в удосконаленні структури і системи освіти;
 • оформлення та облік запрошень зарубіжним фахівцям, організація прийомів іноземних делегацій, що прибувають до університету на рівні ректорату, підготовка програм перебування в Університеті;
 • підготовка необхідної звітності по своїй діяльності;
 • забезпечення широкого висвітлення міжнародної діяльності на сайтах Університету Відділу, регулярне розміщення оперативної інформації про всі аспекти міжнародної діяльності університету та технічна підтримка сайту Відділу, створення інтерактивної сторінки для іноземних студентів.
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell