Управління фінансово-економічною безпекою (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня
«Магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та професійним спрямуванням«
Управління фінансово-економічною безпекою»

Магістерська програма зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» триває 1,5 роки (з них 2 семестри – навчання, 3-й семестр триває 5 тижнів, а далі практика та підготовка магістерської роботи). По закінченню навчання випускнику присвоюється кваліфікація: «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки».

Підготовка магістрів з управління фінансово-економічною безпекою спрямована забезпечити розробку та реалізацію стратегії фінансової безпеки підприємства та держави, фінансову діагностику та моніторинг загроз діяльності підприємства, управління поведінкою персоналу та нейтралізацію корпоративних конфліктів, попередження правопорушень у фінансово-економічній сфері, захист комерційної таємниці та управління професійними ризиками, ефективну протидію економічній злочинності та рейдерству.

Ключовими дисциплінами підготовки магістрів за даною програмою є організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства, організація і управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства, фінансова безпека, правове забезпечення фінансової безпеки, міжнародні стандарти звітності.

Випускники програми можуть працювати на посадах аналітиків з фінансово-економічної безпеки, менеджерів з управління ризиками, менеджерів з розвитку бізнесу, фахівців з фінансово-економічної безпеки та корпоративного управління.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell