Теплоенергетика та енергоефективні технології (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 144 «
Теплоенергетика»
та освітньою програмою
«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\ТЕ_маг3.jpgНауково-технічний прогрес держави, промислові підприємства, населені пункти не можуть розвиватися без потужної енергетичної бази, отже, необхідні фахівці, що її створюють, досліджують, аналізують, а також забезпечують надійне та економне виробництво, транспортування та використання енергії.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\_DSC7005.jpgМагістр за спеціалізацією«Теплоенергетика та енергоефективні технології»готується для виконання науково-дослідних і проектних робіт, пов'язаних із дослідженням теплотехнологічних процесів, розробленням і впровадженням нових та удосконаленням існуючих обладнання і схем теплоенергопостачання виробництва. Вимоги до рівня підготовки фахівців у цій галузі знань постійно зростають через суттєве підвищення вартості енергетичних ресурсів і, як наслідок, постійної необхідності у їхньому раціональному виробництві та використанні.

Всебічна підготовка магістра дозволяє йому успішно працювати на промислових підприємствах енергетичної галузі, а також на різноманітних підприємствах, в організаціях, установах та інженірингових фірмах з розробки і впровадження сучасного енергетичного обладнання та систем теплоенергопостачання і теплоспоживання.

E:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\rizne_EN\24.JPGВимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання –базова вища освіта та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень).Забезпечуєпідготовкувипускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Терміннавчання (денна і заочнаформи) – 1,5 роки. Кваліфікаціямагістра – інженер-дослідник.Підвищенню якості підготовки студентів сприяє співпраця випускової кафедри теплоенергетики та холодильної техніки з провідними науковими, проектними установами і підприємствами галузі: Інститутом технічної теплофізики, АТ «Київенерго», Інститутом вугільних енерготехнологій, Укрдіпрохарчопром, тощо.Щеоднієюособливістюпідготовкифахівців-теплоенергетиків у нашомууніверситеті є широкевикористання у навчальному процесіінформаційних технологій.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\ТЕ_маг2.jpgПідготовка магістрів за спеціалфзацією«Теплоенергетика та енергоефективні технології»дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння:обґрунтовувати та приймати технічні рішення, які забезпечують економію енергоресурсів у технологічних процесах на промислових підприємствах;знати напрями удосконалення енергетичного обладнання;оцінювати ефективність реальних систем вироблення теплової та електричної енергії у ТЕС та водогрійних котельнях;виділяти системи, їх елементи, зв'язки між ними, процеси, функції і стан системи;аналізувати, розробляти і реалізувати математичні моделі перенесення імпульсу, енергії та маси з використанням численних методів на базі інформаційно-комп’ютерних технологій;застосовувати методи, засоби, прийоми, алгоритми, способи підготовки та проведення чисельного моделювання;знати напрями удосконалення термодинамічних циклів ефективних систем генерації теп­лової та електричної енергії.

G:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ЕН_маг\ТЕ_маг\LtFxyuqyFxI.jpgНаші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell