Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю
181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«
Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» реалізує освітньо-професійну програму, що базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Магістр-технолог є ключовою фігурою наукового забезпечення інноваційних харчових технологій, передусім в індустрії здорового харчування.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фахова компонента магістерської програми має забезпечити фахові компетенції випускника вказаної спеціальності.

Наукова компонента магістерської програми призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності. Дуже важливим у науковій діяльності магістра є здатність відчути – осмислити – сформулювати концепцію свого задуму, свого бачення шляхів вирішення проблеми створення нових технологій, проблеми конструювання інноваційних харчових продуктів.

Випускники кафедри технології оздоровчих продуктів досконало володіють основами сучасних харчових технологій, і передусім технологій оздоровчих продуктів. Вони мають навички розроблення та конструювання нових видів харчових продуктів із урахуванням сучасних здобутків медицини щодо ролі харчування у стані здоров’я людини.

Ступінь магістра дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість.

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Магістри з технологій оздоровчих продуктів призначаються для організаційно-керівної, виробничо-технологічної, науково-дослідницької, торговельно-комерційної діяльності на підприємствах харчової і переробної промисловості.

Це майбутні директори науково-дослідних інститутів, директори лабораторій; начальники лабораторій з контролю виробництва, керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (декани, завідувачі кафедр, директори коледжів), головні експерти з якості сировини та готових продуктів, керівники науково-дослідних підрозділів, завідувачі науково-дослідних лабораторій, викладачі університетів та інших навчальних закладів, головні наукові співробітники центрів інтелектуальної власності, наукові співробітники-консультанти у сфері харчових виробництв, фахівці аналітичного контролю у науково-дослідних інститутах та центрах оцінки якості харчових продуктів.

Магістри з технологій харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, у колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємства «Екомедсервіс» (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ЗАТ «Дольче-Віта», «Оболонь», «Галактон», «Росинка», «Житомирські ласощі», «Рошен» (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ «Ресурс» та ЗАО «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (наукові співробітники, керівники наукових проектів), фірми з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Освітня прграма «Технології харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії» забезпечує науковими кадрами як сучасні виробництва традиційних харчових і оздоровчих продуктів нової генерації, так і наукові установи харчового, переробного, біотехнологічного, фармакологічного профілю; заклади санітарного і екологічного нагляду, контрольно-аналітичні лабораторії; сферу курортного та санаторно-лікувального харчування.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell