Науково-дослідна робота студентів

 

На сьогоднішній день в Національному університеті харчових технологій склалася система організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців. Наукова діяльність студентів в університеті здійснюється за трьома основними напрямами:

-науково-дослідна робота, яка є невід’ємним елементом навчального процесу і є обов’язковою для всіх студентів;

-науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом;

-науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, олімпіади тощо.

Організацію науково-дослідної роботи студентів здійснюють на таких рівнях:

 - Студентське наукове товариство:

1. Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, контроль за виконанням наказу.

2. Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, контроль виконання наказу.

3. Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Згідно наказів МОН).

4. Відзначення переможців грамотами, призами.

5. Участь у проведенні конференцій, семінарів.

Студентські наукові гуртки (на рівні факультетів і кафедр) – здійснюють роботу згідно затверджених на засіданнях кафедр планів. На засіданнях гуртків розглядаються теоретичні питання та проводяться прикладні наукові дослідження згідно напрямів науково-дослідної роботи кафедри. За результатами досліджень, під керівництвом викладачів або самостійно, студенти публікують тези доповідей та статті у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, семінарах.

Студенти Національного університету харчових технологій, починаючи з третього курсу, залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, міжнародних проектів. Під час виконання бакалаврської та магістерської роботи, студенти спілкуються з науковими співробітниками, знайомляться із сучасними напрямками науки, а різноманітні конференції, Конкурси та Олімпіади як в університеті так,  і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи.

Ефективно працюють студентські наукові гуртки, клуби за інтересами, проблемні групи, науково-інформаційні бюро.

З метою розширення кругозору та постійної підтримки зв’язків з фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств, відомих компаній регулярно проводяться тематичні лекції, наукові семінари, майстер-класи, літні школи,  тренінги тощо.

Найбільш талановиті студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослідній діяльності отримують іменні стипендії та премії.

 

Результати науково-дослідної роботи студентів

Національного університету харчових технологій

 

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

Кількість студентів, залучених до НДРС

2282

1362

1440

1380

1548

1466 1727

1572

Кількість студентів, залучених до виконання

-держбюджетних тематик

314

206

149

524

605

596 205

211

-госпдоговірних тематик

18

29

5

5

10

8 5

2

Кількість статей

-опублікованих у співавторстві зі студентами

123

114

116

287

447

358 339

296

-з них самостійно

4

10

10

34

98

73 51

36

Кількість тез доповідей за участю студентів

1058

953

1663

2057

1779

2524 2001

1957

Участь студентів у винахідницькій діяльності

(Одержано патентів на винахід та корисну модель)

58

123

88

246

208

248 206

219

Кількість студентських наукових гуртків

93

86

85

81

70

68 77

79

Кількість студентів, задіяних у роботі гуртків

783

953

1003

839

905

860 1066

1289

Кількість переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

1

5

10

7

17

17 19

18

Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт

7

20

26

29

24

23 25

20

 

Студентське наукове товариство

 

 

Коваль Ольга Володимирівна – голова студентського наукового товариства.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи.

Тел.: (044) 287-90-11

e-mail: koval_olia@i.ua

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
 

Наказ МОН України від 18.04.2017 № 605

"Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей"

 

Наказ МОН від 18.09.2018 р. №101

"Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р."

 

Наказ МОН України від 28.11.2018 №1313

"Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році"

 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році за спеціальністю «Харчові технології»

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell