План роботи Вченої ради

{radamenu}

П Л А Н

роботи Вченої ради

Національного  університету харчових технологій

на 2018/2019  навчальний рік

 

Дні засідань Вченої ради:                                     

7     вересня

 

28  лютого

 

27   вересня

 

28  березня

 

             25   жовтня              

2018 рік

25  квітня  

2019 рік

      29   листопада

 

30  травня

 

27   грудня

 

27 червня

 

          

Дата засідання

Вченої ради

Питання, що плануються для  обговорення

Доповідач

1

2

3

І засідання Вченої ради

7 вересня

2018 року

1. Результати виконання у 2018 році плану прийому студентів на навчання до Університету. 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Серпученко В.Г.

2. Про акредитацію освітніх програм.

 

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

3. Звіт докторантів НУХТ.

Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.

4. Про атестацію наукових стипендіатів  та  подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Голова Ради молодих вчених, доц. Губеня О.О.

 

5. Поточні питання.

 

ІI засідання Вченої ради

27 вересня

2018 року

1. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2018-2019 н.р.

Ректор університету, проф. Українець А.І.

2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.

3. Затвердження Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності НУХТ.

Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.

 

4. Поточні питання.

 

ІII засідання Вченої ради

 

1. Про комплекс організаційних заходів з підтвердження університетом статусу національного.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

25 жовтня

2018 року

2. Про організацію самостійної роботи студентів Університету.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

3. Про план роботи студентської ради  Університету.

Голова студентської ради у-ту Висоцький О.О.

4. Звіт студради про використання коштів та виконання кошторисів за 2018 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису студентської ради самоврядування на 2019р

Голова студентської ради у-ту Висоцький О.О.

 Головний бухгалтер,

 Мукоїд Н.В.

5. Поточні питання.

 

ІV засідання Вченої ради

29 листопада

2018 року

1.Аналіз розподілу педагогічного навантаження 2018-2019 н.р. на кафедрах Університету.

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті.

 

 

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

3. Затвердження Цільової комплексної програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУХТ на 2018-2022 роки.

Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.

 

4. Про нову редакцію “Положення про порядок розроблення, затвердження та перегляду програм навчальних дисциплін в НУХТ”

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

5. Поточні питання.

 

V засідання Вченої ради

 

27 грудня

2018 року

1.Про стан виконання перспективного плану розвитку Університету у 2018 році.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л

2. Про нову редакцію “Положення про підготовку і видання навчальної та навчально-методичної літератури в НУХТ”

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам Університету на 2-й семестр 2018-2019 н.р.

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

4. Поточні питання.

 

VІ засідання Вченої ради

22 лютого

2019 року

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. в Університеті.

Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.

2. Аналіз результатів проведення дистанційного навчання.

Начальник відділу дистанційного навчання доц. Петруша О.О.

3.Про механізм забезпечення академічної доброчесності в Університеті.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л

4. Поточні питання.

 

VІІ засідання Вченої ради

28 березня

2019 року

1. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної компанії 2019 року.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.

2. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Університеті.

Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.

 

3. Поточні питання.

 

VІІІ засідання Вченої ради

25 квітня

2019 року

1.Про визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників Університету.

 

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

2. Про реалізацію концепції розвитку науково-технічної бібліотеки університету на 2018-2019 н.р.

Директор НТБ Левченко Н.П.

3. Поточні питання.

 

ІX засідання Вченої ради

30 травня

2019 року

1. Про виховну роботу в Університеті.

 

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

2. Про стан забезпечення підготовки фахівців навчальною та навчально-методичною літературою.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

 

3. Про роботу відділу міжнародних зв’язків

Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю., начальник відділу міжнародних зв’язків, Воловик І.М.

4. Поточні питання.

 

X засідання Вченої ради

27 червня

2019 року

1. Про стан готовності університету та його відокремлених структурних підрозділів до проведення вступної кампанії 2019 року.

Відповідальний секретар приймальної комісії

2. Підсумки роботи вченої ради за 2018-2019 н.р.

Перший проректор, проф. Яровий В.Л.

3.Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2019 -2020н.р.

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.

4. Поточні питання.

 

 

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету  можливі   зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell