Рада молодих вчених Національного університету харчових технологій

Рада молодих вчених є дорадчим органом Науково-технічної та Вченої ради Університету і представляє інтереси молодих вчених.

Молодими вченими є працівники наукових та науково-педагогічних підрозділів університету, аспіранти та здобувачі віком до 35 років.

Рада молодих вчених виконує керуючі, координуючі, виконавчі та організаційні функції з питань організації та удосконалення наукової діяльності молодих вчених Університету і підпорядкована проректору з наукової роботи.

Для виконання своїх завдань Ради молодих вчених може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організаціями.

Мета діяльності Ради молодих вчених Університету – підвищення ефективності науково-дослідної та методичної роботи, підняття наукового престижу Університету в Україні та за її межами.

Основні завдання Ради молодих вчених:

Сприяння проведенню науково-дослідної роботи молодих вчених Університету.

Надання консультативної допомоги молодим науковцям у створенні сприятливих умов їх діяльності та забезпечення Університету висококваліфікованими молодими науковими кадрами.

Інформування молодих науковців про умови проведення Міністерством освіти і науки України та іншими державними і міжнародними організаціями та закладами наукових конференцій, програм, конкурсів тощо.

Забезпечення участі молодих вчених Університету у міжнародних, державних та галузевих наукових та освітніх програмах, конкурсах, конференціях тощо.

Проведення роботи з виявлення, розгляду та вирішення проблем та нагальних потреб молодих вчених.

Організація та проведення конференцій, семінарів, дискусій, зустрічей з провідними вченими та фахівцями галузевих та академічних науково-дослідних установ України для узагальнення та обміну інформацією у різних галузях науки.

Налагодження та підтримання зв’язків з аналогічними підрозділами інших державних, неурядових (громадських) та міжнародних навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Надання пропозицій ректору та вченій раді Університету щодо покращення та вдосконалення наукової діяльності молодих вчених, вирішення їх соціально-побутових проблем та питань іншого характеру.

Розгляд, розробка та удосконалення положень та інших документів, що регламентують характер та напрямки науково-дослідної роботи молодих вчених університету.

 

Склад Ради

 

Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій

 

План роботи Ради молодих вчених на 2018-19 навчальний рік

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell