Вступ на навчання іноземних громадян

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Вищих навчальних закладів здійснюється згідно  з Законами України «Про вищу освіту»«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»«Про закордонних українців»«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за  № 2004/24536.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Іноземні громадяни мають право на освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Навчання в НУХТ здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

Міжнародні зв’язки університет започаткував у 1948 році. Почалась підготовка фахівців для харчової промисловості з Югославії, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Монголії, Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Куби, Польщі, Німеччини.

НУХТ має Ліцензію на підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ.

Навчання  в НУХТ здійснюється державною (українською)  мовою.

Підготовче відділення для іноземних громадян

НУХТ має Ліцензію на навчання іноземних громадян за акредитованими спеціальностями з річним обсягом набору 400 осіб терміном до 2023 року.

 

Порядок подачі документів для вступу до університету іноземних громадян

Перелік документів (денна форма навчання)

Перелік документів (заочна форма навчання)

Вартість навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра

Вартість навчання для отримання освітнього ступеня магістра

 

Студенти-іноземці, а також слухачі Підготовчого відділення для іноземних громадян забезпечуються навчально-методичними посібниками та користуються науковою бібліотекою університету.

Студентам-іноземцям та слухачам Підготовчого відділення для іноземних громадян надається гуртожиток (гуртожиток №5) секційного типу, кімнати на 2–3 особи. В секції – кухня, душ, туалети, умивальники, пральні машини. В кімнатах гуртожитку, де живуть іноземні громадяни, створено умови для підготовки до занять, також є читальна зала для самостійної роботи.

casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin