Навчально-методичне управління

 

Начальник управління - проф. Виговський Валерій Юрійович

контакти : тел. 289-50-00, 287-91-61А-526

e-mail: vmo@nuft.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника - Янюк Тетяна Іванівна

Навчально-методичне управління є самостійним структурним підрозділом університету. Стратегічним завданням управління є удосконалення організації процесу підготовки фахівців відповідно до вимог державних та відомчих стандартів освіти. На основі координації навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр управління забезпечує інформаційну підтримку освітньої діяльності університету. НМУ спрямовує свою діяльність на удосконалення організації навчального процесу, його навчально-методичного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання з метою зміцнення позицій університету в міжнародному освітньому співтоваристві. Навчально-методичне управління функціонує відповідно до Статуту Національного університету харчових технологій і в своїй діяльності керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та Положенням про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділах

Основними завданнями управління є :
1. Розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального поточного процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
2. Планування та наукова організація навчального процесу в університеті.
3. Координація навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу.
4. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів: модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).
5. Формування комп’ютерних баз даних робочих навчальних планів.
6. Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.
7. Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.
8. Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.
9. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.
10. Керівництво організацією всіх видів практик студентів.
11. Облік динаміки контингенту студентів.
12. Підготовка замовлень на виготовлення документів про освіту.
13. Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

 

Нормативні документи

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell