Науково-технічна рада

Склад науково-технічної ради Національного університету харчових технологій

Голова ради

Шевченко О.Ю.

- проректор з наукової роботи, д.т.н., проф.;

Заступник голови ради

Мирончук В.Г.

- завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування,
 д.т.н., проф.;

Заступник голови ради

Ладанюк А.П.

- завідувач кафедри автоматизації процесів управління, д.т.н., проф.;

Вчений секретар ради

Тюха І.В.

- доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц.

Члени ради:

1

Українець А.І.

- ректор НУХТ, науковий керівник ПНДЛ, д.т.н., проф.

2

Заїнчковський А.О.

- голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01, завідувач кафедри економіки і права, д.е.н., проф.

3

Пирог Т.П.

- голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології,
д.б.н., проф.

4

Шиян П. Л.

- голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04, заступник директора ННІХТ з наукової та патентно-ліцензійної роботи, д.т.н., проф.

5

Ковбаса В.М.

- голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.06, завідувач кафедри технологи хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.

6

Соколенко А.І.

- голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07, завідувач кафедри технічної механіки і пакувальної техніки, д.т.н., проф.

7

Маринін А.І.

- завідувач ПНДЛ, к.т.н., доц.

8

Кушнір О.В.

- заступник начальника відділу інтелектуальної власності

9

Волощенко Н.М.

- завідувач відділу аспірантури і докторантури,
к.т.н., с.н.с.

10

Гавва О.М.

- завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, д.т.н., проф.

11

Сідлецький В.М.

- відповідальний за наукову роботу на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем, к.т.н., доц.

12

Сологуб Ю.І.

- відповідальний за наукову роботу на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, к.геогр.н., доц.

13

Пилипенко О.Ю.

- відповідальний за наукову роботу на факультеті енергетики і енергоменеджменту, к.т.н., доц.

14

Серьогін О.О.

- завідувач кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, д.т.н., проф.

15

Самсонов В.В.

завідувач кафедри інформаційних систем, к.т.н., проф.

16

Міненко М.А

- завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., проф.

17

Сологуб О.П.

- завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф.

18

Березянко Т.В.

- в. о. завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., доц.

19

Василенко С.М.

- завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, д.т.н., проф.

20

Дробот В.І.

- професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.

21

Пасічний В.М.

- професор кафедри технології м’ясо і м'ясних продуктів, д.т.н., проф.

22

Ткачук Н.А.

- вчений секретар університету, к.т.н., доц.

23

Токарчук С.В.

- доцент кафедри технічної механіки і пакувальної техніки, к.т.н.. доц.

24

Акутіна Н.В.

- провідний інженер відділу інтелектуальної власності.

25

Грищенко А.М.

- голова студентського наукового товариства, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, к.т.н., доц.

26

Губеня О.О.

- голова ради молодих вчених, доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, к.т.н., доц.

27

Гаврилюк Л.Г.

- провідний інженер відділу наукової роботи студентів

28

Резніченко Ю.М.

- начальник відділу організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу технологій, к.т.н., доц.

29

Пенчук Ю.М.

- доцент кафедри біотехнології і мікробіології,
к.т.н., доц.

 

Положення про науково-технічну раду НУХТ

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell