Логістика (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня
«Магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та професійним спрямуванням «
Логістика»

Логістика вивчає логістичні операції, явища та процеси, що мають місце при веденні підприємством господарської діяльності з метою підвищення його стійкості, координації дій та підвищення ефективності у поточному та довгостроковому періодах.

Логіст − це фахівець, який вирішує питання, пов'язані з оптимізацією різних робочих процесів (постачання, складування, розподіл, транспортування тощо). Основне завдання логіста − уникнути або мінімізувати витрати і втрати підприємства.

Підготовка фахівців за спеціалізацією здійснюється відповідно до вимог Європейської логістичної асоціації (European Logistics Association − ELA) та Європейського сертифікаційного комітету з логістики (European Certification Board for Logistics − ECBL).

Випускники спеціалізації «Логістика» володіють навичками оперативного і стратегічного управління ресурсними, матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, забезпечення стійких логістичних зв’язків, формування ланцюгів поставок, впровадження методів оптимізації логістичних ресурсів та відповідних сучасних технологій у практичну діяльність підприємств харчової промисловості тощо.

Випускники спеціалізації «Логістика» отримують знання та вміння щодо:

 • визначення перспективних цілей і завдань логістичного менеджменту;
 • узгодження логістичної, маркетингової та виробничої стратегій;
 • тактичного, з елементами стратегії, управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями на усіх етапах проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг;
 • реалізації загальних функцій оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
 • прийняття стратегічних і тактичних рішень у межах своєї компетенції;
 • координації діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації  щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
 • організації взаємодії підприємств, узгодженні інтересів постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; ліквідації конфліктів, що виникають;
 • впровадження інновацій та науково-технічних розробок для забезпечення логістичної діяльності.

Фахівці з логістики потрібні:

 • транспортним компаніям;
 • виробничим компаніям;
 • оптовим та роздрібним мережам;
 • фінансовим структурам;
 • представникам міжнародного бізнесу.
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell