Матеріали конференцій 2018 року

 

 • V Міжнародна науково-технічна Internet-конференція  «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2018 р. Матеріали конференції

 • VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК», 21-22 листопада 2018 р. Матеріали конференції

 • Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів», 21-22  листопада 2018 р. Матеріали конференції

 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України», 20-21 листопада 2018 р. Матеріали конференції 

 • ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», 15 листопада 2018 р. Матеріали конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека», 14-15 листопада 2018 р. Матеріали конференції 

 • VII Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції», 6-7 листопада 2018 р. Матеріали конференції

 • ХIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», 6 листопада 2018 р. Матеріали конференції 

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії», 23-25 жовтня 2018 р. Матеріали конференції

 • VІІ Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентноздатності», 13 вересня 2018 р. Матеріали конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», 11 вересня 2018 р. та Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня 2018 р. Матеріали конференцій

 • Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 21-22 червня 2018 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми», 29 травня 2018 р. Матеріали конференції
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах», 22-23 травня 2018 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна  науково-практична онлайн-конференція «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України», 17 травня 2018 р. Матеріали конференції
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах», 16 травня 2018 р. Матеріали конференції
 • 84-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. Матеріали конференції: Частина 1Частина 2; Частина 3Частина 4
 • 84 International scientific conference of young scientists and students "Youth  scientific  achievements  to  the  21st century  nutrition 
  problem  solution", April 23–24, 2018. Book of abstracts
 • ХVII Науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування», 20 квітня 2018 р. Матеріали конференції
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 19-20 квітня 2018 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку цукрової промисловості України», 27-28 березня 2018 р. Програма і матеріали конференції

 

Матеріали конференцій 2017 року

 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК», 22-23 листопада 2017 р. Матеріали конференції

 • ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 16-17 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції», 7-8 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня 2017 р. Матеріали конференцій

 • VI Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва  і пакування харчової продукції  – основні засади її конкурентоздатності», 12 вересня 2017 р. Матеріали конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека», 25-26 травня 2017 р. Матеріали конференції

 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах»26-27 квітня 2017 р. Матеріали конференції

 • 83 International scientific conference of young scientists and students «Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution», April 5–6, 2017. Book of abstracts. (Збірник тез доповідей англійською мовою)

 • 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. Матеріали конференції: Частина 1Частина 2; Частина 3Частина 4

 • 83 International scientific conference of young scientist and students "Youth  scientific  achievements  to  the  21st century  nutrition  problem  solution", April 5–6, 2017. Part 1Part 2;  Part 3Part 4

 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку цукрової промисловості України", 29-30 березня 2017 р. Матеріали конференції

 • Всеукраїнська  науково-практична  конференція “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі , 22-23 березня 2017р. Програма і матеріали конференції
 • ХVI Науково-практична конференція  молодих вчених «Новітні технології пакування», 3 березня 2017 р. Матеріали конференції

 

​Матеріали конференцій 2016 року

 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», 14-15 грудня 2016 року. Матеріали конференції
 • IV Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика», 24-25 листопада 2016 рік. Матеріали конференції
 • ІІІ МІжнародна науково-технічна Internet-конференція "Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами", 23 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми хімії і хімічної технології", 21-23 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • V Всеукраїнська науково- практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 17-18 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості", 8-10 листопада 2016 року. Програма і матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції", 7-8 листопада 2016 року.  Матеріали конференції
 • ХI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  з проблем пакувальної індустрії, 8 листопада 2016 р.  Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії», 11-13 жовтня 2016р. Матеріали конференції
 • V Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності", 14 вересня 2016р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів" і Міжнародна науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі", 13 вересня 2016 р. Матеріали конференцій
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах", 16 травня 2016р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція “Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека12-13 травня 2016р. Матеріали конференції
 • ХV Науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування», 13 квітня 2016 Матеріали конференції
 • 82-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»13–14 квітня 2016 р. Матеріали конференції: Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4
  82 International scientific conference of young scientist and students "Youth  scientific  achievements  to  the  21st century  nutrition  problem  solution", April 13-14, 2016. Part 1; Part 2;  Part 3; Part 4
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку цукрової промисловості України", 31 березня - 1 квітня 2016 р. Матеріали конференції
 • VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених " Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України", 24-25 березня 2016 р. Матеріали конференції

 

Матеріали конференцій 2015 року

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика», 26-27 листопада 2015р. Матеріали конференції
 • II Міжнародна науково-технічна Internet- конференція «Сучасні методі, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та техноологічними комплексами»,  25 листопада 2015р. Матеріали конференції
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція,  присвячена 85-річчю кафедри економіки і права та її першому завідувачу професору Птусі М.В. «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 18-19 листопада Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки", 18-19 листопада Матеріали конференції
 • Всеукраїнська наукова конфереція «Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції», 19-20 листопада Програма, Матеріали конференції
 • II Міжнародна науково-практична конференція "Якість і безпека харчових продуктів", 12-13 листопада Матеріали і програма
 • Міжнародної  науково-практичної конференції  “Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України”, 24 вересня Матеріали та Програма конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі", 9 вересня 2015 р. Програма і матеріали конференції
 • IV Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності", 8 вересня 2015 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-методична конференція "Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі" Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція "Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека",28-29 травня Матеріали конференції
 • XI Міжнародна науково-практична конаференція "Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах", 21-22 травня 2015р. Матеріали конференції
 • Міжнародна наукова конференція "Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес", Матеріали конференції
 • Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції» Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 23-24 квітня 2015 р. Матеріали конференції: Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4
 • Міжнародна конференція "Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку", 25-27 березня, Матеріали конференції
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України", 19-20 березня 2015р. Матеріали конференції

 

Матеріали конференцій 2014 року

 • ІІІ Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності ", Матеріали конференції
 • Друга міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології" в рамках XVII Міжнародного Форуму товарів і послуг для дітей «BABY EXPO», Збірник праць
 • Міжнародна науково-практична конференція "Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека", 22-23 травня 2014 рік, Матеріали конференції
 • Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості»  до 130-річчя Національного університету харчових технологій  24-25 квітня 2014 рік Збірник тез доповідей
 • 80-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» Збірник тез доповідей                                                 
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Тарас Шевченко — світоч української духовності" 17 березня 2014 року Програма та матеріали
 • Третя міжнародна науково-технічна конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей» 25-26 березня 2014 року Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій примисловості» 13-17 жовтня 2014 року Матеріали конференції
 • IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 19-20 листопада Матеріали крнференції
 •  Всеукраїнська  науково-практична конференція “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології” 20-21 листопада 2014 року Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами» 26-27 листопада 2014 рік Матеріали конференції

 

Матеріали конференцій 2013 року

 • «Якість і безпека харчових продуктів» 14-15 листопада 2013 року Збірник тез, Програма
 • Виховна робота у вищих навчальних закладах Науково-методичний збірник
 • Друга міжнародна науково-технічна конференція “Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей” (20 –21 березня 2013 р.) Програма і матеріали
 • ІХ-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. "Управління сучасним підприємством" (25–26 квітня 2013 р.) Тези доповідей
 • ІV Всеукраїнська науково - практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України" (14–15 березня 2013 р.) Тези доповідей
 • ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція "Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно - ресторанного та туристичного бізнесу” (29 жовтня 2013р.) Матеріали
 • 79 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (2–3 квітня 2012р.) Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4
 • Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки NEEFood-2013 (27-29 травня) Матеріали, Програма
 • XXIV міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES (28 жовтня – 3 листопада 2013 р.) Матеріали
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК"  (21-22 листопада 2013 р.) Тези доповідей
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі» (26 – 27 червня 2013р.) Матеріали

 

Матеріали конференцій 2012 року

 • Всеукраїнська науково - практична конференції молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25 – 26жовтня 2012р.) Програма і матеріали
 • 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (2 – 3квітня 2012р.)  Частина 1Частина 2Частина 3
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України" ( 16–17 лютого 2012 р) Тези доповідей
 • Всеукраїнська науково - практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25 – 26 жовтня 2012р.) Програма і матеріали
 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Українознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід і перспективи" (22-23 жовтня 2012 р.) Матеріали
 • Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ. "Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв" (27 — 28 листопада 2012р.) Матеріали
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей» (22 – 23 березня 2012 р.) Матеріали
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу” (29-30 жовтня 2012р.) Матеріали
 • Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості Матеріали
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління сучасним підприємством " (22-23 березня 2012 р.) Тези доповідей
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell