Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

    XXI століття – доба неперервного інтегрування інформаційних і комп’ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток комп’ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах харчової галузі з використанням персональних комп’ютерів і відповідно інформаційних технологій. Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише харчовій галузі існує великий дефіцит спеціалістів.

      В Національному університеті харчових технологій підготовка фахівців з спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» триває уже понад 20 років. Основний принцип підготовки студентів цього напряму – практичне спрямування всіх дисциплін кафедри і постійний зв'язок із майбутньою діяльністю. За цей час кафедра зарекомендувала себе випускниками, які працевлаштовані на провідних харчових та ІТ підприємствах.

     Також підготовка фахівців у галузі інформаційні технології проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у  коледжах університету), бакалавра, спеціаліста та магістра. Випускники коледжів НУХТ та різних інших коледжів і технікумів, які отримали дипломи за спорідненими спеціальностями галузі можуть продовжити навчання за скороченим терміном навчання.

     Після завершення навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр), випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах харчових і промислових підприємств, комерційних фірм та банківських установ. Фахівець може застосувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують інформаційні технології.

     Кожен студент забезпечений окремим робочим місцем і доступом до електронних методичних ресурсів та мережі Internet. Постійна модернізація комп’ютерної техніки дозволяє використовувати у навчальному процесі сучасні програми моделювання і проектування інформаційних систем, вивчати актуальні програмні засоби розробки спеціального програмного забезпечення.

       Для виконання наукових досліджень (аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем) п’ять комп'ютерних аудиторій мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної роботи організовано локальну комп’ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Активні студенти проходять підготовку і включають до складу команди учасників всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування, а саме у: Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі Київського політехнічного університету ім. І.І. Сікорського, Міжнародної Літньої школи з програмування, Міжнародної Зимової школи з програмування, «Золотий байт» та інших.

Команда кафедри інформаційних систем на олімпіаді з програмування.

      Всебічний зв’язок навчального процесу з науково-дослідною роботою та харчовими підприємствами дає можливість значно підвищити рівень інженерної підготовки молодих фахівців. Студенти набувають практичні навички під час проходження практики на підприємствах харчової галузі, у науково-дослідних інститутах, комерційних установах і фірмах по розробці програмного забезпечення за наскрізною програмою практик – технологічною, експлуатаційною і переддипломною.

      Серед наявних баз практик студентів є: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова та інші наукові установи  НАН України, Державний університет телекомунікацій, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», хлібокомбінати міста, харчові підприємства галузі, у відділах і кафедрах НУХТ, компанії  “Softline”, “Everest” та інші державні і приватні підприємства. Також під час навчання студенти мають змогу набути досвіду роботи, працюючи в Центрі інформаційних технологій НУХТ, редакційно-видавничому центрі, адміністраторами комп’ютерних класів кафедр тощо. Навчання бакалаврів завершує підготовка та захист дипломної роботи.

       При кафедрі діє студентський науковий гурток «Клубна радіостанція» під керівництвом доцента к.т.н. А.О. Мошенського, напрям роботи якого є телекомунікаційні мережі та передача даних. 

      Для практичного вивчення харчових технологій і знайомства із виробництвом проводяться відкриті лекції на підприємствах галузі.

       Починаючи з четвертого курсу студенти мають достатні знання для працевлаштування чи самовдосконалення у своїх інтересах. Програма підготовки включає найбільш великий перелік програмних засобів для того, щоб випускники-бакалаври працювали в індустрії програмного забезпечення, виконуючи розробку і супроводження програмного забезпечення на посадах програмістів, адміністраторів і експлуатаційників прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, технічних засобів захисту інформації, а також супроводжувачів баз даних і знань, виконання аналітичних задач й задач інтелектуального аналізу даних.

       Випускники Національного університету харчових технологій та інших навчальних закладів, які закінчили навчання мають змогу продовжити освіту за спеціалізаціями:

 «Інформаційні управляючі системи та технології» (освітній ступінь «спеціаліст», «магістр»);

 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (освітній ступінь «магістр»).

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell