Галузеве машинобудування (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
та професійним спрямуванням
«Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

Сучасна харчова, фармацевтична та біотехнологічна промисловість є високотехнологічними галузями економіки країни і фахівці з якісною технічною освітою, обізнаних у питаннях інжинірингу, завжди затребувані та мають високооплачувані посади у цих сферах діяльності.

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівців з комп’ютерно- інформаційних засобів дослідження і проектування технологічних систем, технічного сервісу обладнання для виробництва харчової та біотехнологічної продукції шляхом перетворень органічної сировини, матеріалів під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення.

J:\Сайт 2017 ННІТІ\Освітні програми Бак 06-2018\133 ІХБВ\food-processing-robot.jpgСпеціалісти з інжинірингу визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо створення нового обладнання та технологічних комплексів, проектування та компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування.

 

Під час навчання студенти, цієї перспективної спеціальності, набувають загальні компетентності що надає їм здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися і оволодівати сучасними знаннями та технологіями, працювати самостійно та у складі команди.

I:\Сайт 2017 ННІТІ\Освітні програми Бак 06-2018\133 ІХБВ\_DSC0213.jpgВ процесі вивчення професійних дисциплін студенти розширюють свої знання та навики по застосуванню сучасних аналітичних методів та комп'ютерних програмних засобів для розв'язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем мехатроніки та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках на засадах комерційної та економічної діяльності, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю.

 

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме:

 • знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях;
 • будови та принципу роботи технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його технологічних, конструктивних та інших параметрів;
 • знання найпопулярніших систем автоматизованого проектування, інженерних програмних засобів аналізу, систем комп’ютерного моделювання, мов програмування, інформаційних систем управління проектами та підприємствами:
 • I:\Сайт 2017 ННІТІ\Освітні програми Бак 06-2018\133 ІХБВ\Безымянный.jpgцифрове 3D прототипування та моделювання (CAD);
 • дослідження гідродинамічних та теплових процесів (CFD);
 • інтегрований інженерний аналіз конструкцій (CAE);
 • управління виготовленням засобами з ЧПУ (CAM);
 • GUID-910561A9-EBEA-4FA5-BB7C-F95D5FFF6C233D технології принтування (3D printing);
 • дизайн виробів та візуалізація (3ds Max);
 • мови програмування (CI++, VB, iLogic);
 • управлення даними об’єкта (PDM);
 • менеджмент життєвого циклу виробу (PLM);
 • логістика фінансових та матеріальних потоків (ERP);
 • вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції у відповідності до міжнародних стандартів.

 

Практична підготовка студентів проходить на провідних підприємствах - партнерах інституту. В теперішній час запроваджується дуальна форма освіти - старшокурсники поєднують навчання та стажування на підприємствах, де набувають практичних навичок в умовах реального виробництва.

J:\Сайт 2017 ННІТІ\Освітні програми Бак 06-2018\133 ІХБВ\1111.jpg

Фахівці даної професії гарантовано працевлаштовані та успішно будують свою кар’єру у компаніях та організаціях,  де працюють на посадах головних технічних менеджерів, керівників проектів, фахівців з технічного дизайну та проектування, конструкторів, спеціалістів з комп’ютерних систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу, інженерів-механіків, науково-технічних співробітників, професіоналів з аудиту технічних систем.

 

Якісна, сучасна інженерна освіта – перспектива успішного професійного майбутнього!

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell