Енергетичний менеджмент та аудит (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 144 « Теплоенергетика »

та освітньою програмою
«Енергетичний менеджмент та аудит»

 

J:\Сайт 2017 ННІТІ\Освітні програми Бак 11-2017\МАГІСТРИ\ЕМА_маг\ЕМА_маг\20573b0f4ac22f6.jpgНауково-технічний прогрес держави, промислові підприємства, населені пункти не можуть розвиватися без потужної енергетичної бази, отже, необхідні фахівці, що її створюють, досліджують, аналізують, а також забезпечують та економне виробництво, транспортування та використання енергії в усіх галузях народного господарства.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ТМ_маг\_DSC7122.jpgМагістерська підготовка за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та аудит» реалізує освітньо-професійні програми, яка орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, для роботи на виробництві.

Освітня програма магістерської підготовки за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та аудит» має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності. Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглибленого бачення професійної діяльності, забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

D:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ЕН_маг\ТМ_маг\ТМ_маг4.jpgВимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання – базова вища освіта та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник.

G:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ЕН_маг\ТМ_маг\ТМ_маг2.jpgПідготовка магістрів за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та аудит» дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння: організація та керування виробничим процесом на підприємствах різних галузей промисловості де використовується теплова та електрична енергія, штучний холод; самостійне прийняття технічних рішень; оперативне і тактичне (з елементами стратегії) управління первинними лінійними підрозділами; вивчення та аналіз енергетичної ефективності виробництва енергії, штучного холоду, використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, здійснення заходів з енергоощадності і конкурентоздатності підприємства; розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємства (підрозділу); планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових); застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств (підрозділів) та закладів.

Основні види професійної діяльності: організаційно-технічна, проектно-конструкторська, науково-дослідницька, консалтингова, освітньо-педагогічна. Магістр зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та аудит» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльност,і як обліково-контрольна, маркетингова.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ТМ_маг\3.tifНаші випускники успішно будують свою кар’єру на таких посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектора, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху, спеціаліст-енергоаудитор, інспектор інспекції енергонагляду, інспектор інспекції енергозбереження тощо.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell