Енергетичний менеджмент (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 141 «
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
та професійним спрямуванням
«Енергетичний менеджмент»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за спеціалізацією “Енергетичний менеджмент” (спеціальність 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”) реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

_DSC7122.jpgОсвітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

DSC_0134.JPGПриклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією “Енергетичний менеджмент” (спеціальність 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”) наведені нижче:

- Аналіз ефективності використання електричної енергії на промисловому підприємстві на базі схемних рішень і використання поновлюваних джерел енергії.

- Розробка критеріїв та показників оцінювання ефективності використання електроенергетичних ресурсів у промисловому виробництві.

- Енергетичні засади аналізу ефективності електротехнічних систем електроспоживання та оцінки заходів з електрозбереження.

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell