Електротехнічні системи електроспоживання (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 141 «
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
та професійним спрямуванням
«Електротехнічні системи електроспоживання»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

_DSC7032.jpgФаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

Приклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” наведені нижче:

_DSC7100.jpg- Системи керування асинхронним генератором для відновлюваних систем електричної енергії.

- Інтелектуалізація систем підготовки рішень з оперативного керування на підстанціях промислових підприємств.

- Розрахункові дослідження електромагнітних моментів, що діють на ротори потужних турбогенераторів за анормальних режимів.

- Моделювання впливу зовнішніх факторів при короткостроковому прогнозуванні сумарного енергетичного навантаження енергосистеми.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell