Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

та освітньою програмою
«Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження»

 

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівців із питань ефективного використання енергії.

 

Одним із найбільш важливих напрямків розвитку економіки є ефективне використання енергії та енергоресурсів. Це передбачає енергетичне вдосконалення та модернізацію наявного обладнання; впровадження відновлюваних джерел енергії; використання нових технологій та обладнання, які знижують витрату палива, теплової і електричної енергії; використання вторинних енергетичних ресурсів; застосування нових енергоефективних технологій у всіх галузях економіки, включно паливно-енергетичний комплекс, енергоємні галузі промисловості, комунально-побутовий сектор, сільське господарство та електрифікований транспорт.

Завдання ефективного використання енергоресурсів не вирішується суто технічними засобами. Для цього створюється сучасна система енергетичного менеджменту, яка реалізує  функції управління енергетичними ресурсами на всіх стадіях: видобутку, переробки, транспортування, використання різними споживачами. Отже, енергетичний менеджмент  – це професійне, гнучке, безперервне й науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами  виробництва, починаючи з рівня цеху і закінчуючи підприємством, концерном, галуззю. У зв’язку із необхідністю зменшення енергоємності продукції та підвищення її конкурентоспроможності використання енергозберігальних технологій буде поширюватися, отже, і попит на фахівців з енергетичного менеджменту зростатиме і з кожним роком буде тільки збільшуватися.

Наші випускники володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями і підготовлені для роботи в науково-дослідних організаціях,  державних і недержавних підприємствах та установах промисловості, електроенергетики, консалтингових фірмах, які оцінюють ефективність програм модернізації енергоспоживання, в службі енергетичного менеджменту, які впроваджують і забезпечують функціонування системи енергетичного менеджменту, енергосервісних компанії, які проводять енергообстеження підприємств, розробляють і реалізують комплексні програми в області підвищення енергоефективності й енергозбереження, впроваджують енергозберігальне та енергоефективне обладнання; компаніях-розробниках енергоефективного обладнання та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Бакалаври за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть продовжити освіту на кафедрі за магістерськими програмами:

  • «Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження»;
  • «Системи електропостачання підприємств».
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell