Екологія та екоменеджмент (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
10 «Природничі науки»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 101 «Екологія»
та освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент»

Нині людство проходить складний етап, який зумовлений різким загостренням абсолютно всіх екологічних проблем. Це пов’язано зі збільшенням антропогенного впливу на природу, використанням застарілих технологій, неефективністю або відсутністю очисних споруд. Нарешті людство усвідомило, що природа має абсолютну цінність не тому, що приносить користь, а тому, що без неї неможливе саме існування. І тепер нового звучання набувають слова відомого філософа Л. Сенеки: «Жити щасливо і жити у злагоді з природою – одне й те саме».

Тому світова спільнота мусить переглянути свої життєві принципи та знову відчути себе невід’ємною часткою природи. В першу чергу це стосується молоді, яка повинна мати можливість отримання сучасних екологічних знань, формування екологічного світогляду, підвищення рівня екологічної культури. Як писав видатний вчений-еколог М. Реймерс “Пройти небезпечну ділянку шляху у майбутнє допоможе світло екологічних знань”.

Керуючись потребою у кваліфікованих спеціалістах-екологах у Національному університеті харчових технологій здійснюється підготовка бакалаврів в галузі охорони навколишнього середовища.

Майбутні фахівці з екології одержують знання з дисциплін екологічного напряму на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9 000ISO 14 000; системи керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Студенти вчаться оцінювати стан навколишнього середовища, аналізувати вплив підприємств різних галузей на довкілля та приймати технологічні рішення, що зумовлять зниження екологічного тиску. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств.

Оскільки нині кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений у життя без екологічної експертизи, то випускники нашої кафедри користуються значним попитом у різних галузях народного господарства. Так, випускники працюють в органах державного управління: Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища, Державному департаменті продовольства, Державному управлінні екології та природних ресурсів; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємства будь-якого профілю; у Всеукраїнській екологічній лізі; на сучасних підприємствах харчової промисловості; в міських та районних санепідемстанціях; Центрі споживацьких експертиз «Тест», фірмах екологічного профілю; в науково-дослідних установах та навчальних закладах.

Перелік фахових предметів, які вивчають студенти освітньої програми «Екологія та екоменеджмент»:

 1. Інженерний захист навколишнього середовища
 2. Біологія
 3. Інформатика та систематологія
 4. Біогеохімія
 5. Основи ресурсозбереження та збалансоване природокористування
 6. Метеорологія і кліматологія
 7. Ґрунтознавство
 8. Заповідна справа
 9. Екологія людини
 10.  Ландшафтна екологія
 11.  Екологічна безпека
 12.  Біотрансформація органічних речовин в живих організмах
 13.  Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 14.  Органічні сполуки довкілля
 15.  Радіоекологія
 16.  Економіка природокористування
 17.  Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 18.  Урбоекологія
 19.  Організація та управління в природоохоронній діяльності
 20.  Геологія з основами геоморфології
 21.  Гідрологія
 22.  Хімія з основами біогеохімії
 23.  Техноекологія
 24.  Екологічна експертиза
 25.  Природоохоронне законодавство та екологічне право
 26.  Екологія харчових виробництв
 27.  Основи екологічної токсикології
 28.  Моніторинг довкілля
 29.  Моделювання та прогнозування стану довкілля
 30.  Аналітичні методи контролю довкілля
 31.  Фізико-хімічні основи екологічних технологій
 32.  Мікробіологічні основи екологічних технологій
 33.  Природоохоронні технології і обладнання
 34.  Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності
 35.  Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів
 36.  Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності
 
 
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell