Біотехнології та біоінженерія (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «
Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 162 «
Біотехнології та біоінженерія»

Сьогодні біотехнологія є однією з найбільш перспективних, швидко прогресуючих галузей науково-технічної, промислової та комерційної діяльності майже в усіх розвинених країнах світу. Сучасний бізнес, пов'язаний із біотехнологіями, характеризується підвищеною інвестиційною активністю: створюються транснаціональні біотехнологічні компанії, стрімко зростає ринок продукції харчового, медичного, сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення.

Досвід розвинених країн переконливо доводить, що успішне розв'язання багатьох сучасних проблем на основі використання новітніх біотехнологій можливе лише за наявності критичної маси носіїв сучасних знань – фахівців-біотехнологів, які володіють теорією, методологією і практичним досвідом створення та реалізації сучасних біотехнологій.

За майже п’ятидесятирічну історію підготовки фахівців у галузі біотехнології (перший випуск спеціалістів мікробіологічної галузі відбувся у 1971 році) у НУХТ підготовлено понад 1500 висококласних інженерів-біотехнологів, які успішно працюють на фармацевтичних, біотехнологічних та харчових, підприємствах, а також у провідних наукових інститутах, зокрема корпорації фармацевтичній корпорації «Артеріум», ФФ «Дарниця», ФФ «Фармак», ПАТ ФЗ «Біофарма», «Борщагівський ХФЗ, корпорації «Оболонь», ДУ «Центр іммунобіологічних препаратів», Інституті мікробіології і вірусології  НАН України, Інституті молекулярної біології та генетики  НАН України, Інституті ботаніки НАН України та ін. Понад 50 випускників кафедри біотехнології і мікробіології захистили кандидатські, а 6 – докторські дисертації.

Після чотирирічного курсу навчання студенти отримують кваліфікацію бакалавра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». На базі бакалаврату проводиться підготовка магістрів для біотехнологічної, фармацевтичної та харчової промисловостей за освітніми програмами: «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Дуже важливо, що наші випускники отримують відразу три освіти в одній: біологічну, хімічну та інженерну. Глибоке опанування хімічних дисциплін, таких біологічних дисциплін як «Біологія клітин», «Основи іммунології», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Молекулярна біотехнологія», одержання спеціальних інженерних знань і вмінь у межах вивчення таких дисциплін як «Загальна біотехнологія», «Основи проектування біотехнологічних виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення галузі», «Обладнання біотехнологічних виробництв», «Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Промислова технологія лікарських засобів» робить підготовку інженерних кадрів у НУХТ ґрунтовною та всебічною.

Наші студенти набувають знання та опановують практичні навички у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях.

  У розпорядженні студентів є дві мікробіологічні і одна технологічна лабораторії, оснащені мікробіологічними боксами для роботи з живими культурами мікроорганізмів у асептичних умовах. Студенти також мають змогу виконувати наукові дослідження у двох науково-дослідних лабораторіях.

Набуті студентами знання дають можливість випускникам працювати не тільки на промислових підприємствах, але і у науково-дослідних та проектних інститутах, на спільних підприємствах, у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях, в санепідемстанціях, центрах з сертифікації продукції, комерційних фірмах, проектних організаціях, вищих та середніх навчальних закладах обіймаючи посаду головного спеціаліста, мікробіолога, технолога, завідувача лабораторії, викладача, інженера-дослідника, наукового співробітника, бактеріолога, еколога, міколога тощо.

Студентські роки майбутніх біотехнологів сповнені яскравими та цікавими моментами, що лишаються в пам’яті назавжди: творчі вечори та концерти, виставки та культ походи, спортивні змагання, де кожен може бути учасником або уболівальником – емоцій від цього не поменшає, отже буде що записати до CV по закінченні навчання.

   

Зверніть увагу!

Саме серед біотехнологів – випускників НУХТ шукають своїх майбутніх співробітників та постійно пропонують цікаві вакансії HR-менеджери найвідоміших біотехнологічних та фармацевтичних компаній України, керівники проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організацій.

 
 

Детальніша інформація на сайті кафедри біотехнології і мікробіології btmb.com.ua

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell