Успішний захист

14 березня 2019

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 відбувся захист дисертаційної роботи «Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі» здобувача Людмили Шевченко (науковий керівник – професор кафедри економіки праці та менеджменту Ольга Пєтухова).

Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету Ігор Федун, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету Ольга Пащенко.

Актуальність даної теми пояснюється тим, що сучасні підприємства спиртової галузі функціонують в умовах затяжної фінансово-економічної кризи, політичної нестабільності, посилення невизначеності зовнішнього середовища, призупинення діяльності окремих спиртових підприємств, неспроможності забезпечення високих результатів господарської діяльності тощо. Водночас діяльність спиртових підприємств повинна бути спрямована не лише на виживання в умовах сьогодення, але й на процес безперервного розвитку, що вимагає пошуку та застосування нових ефективних інструментів управління. Розроблення стратегії інноваційного розвитку може забезпечити життєздатність підприємств та підвищити їх конкурентоспроможність в умовах постійних мінливих змін зовнішнього середовища.

Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості забезпечить сталий розвиток і підвищення прибутковості їх діяльності, а впровадження інновацій сприятиме виходу на європейський ринок.

За результатами захисту дисертаційної роботи члени ради присудили дисертанту науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вітаємо!

    СТРІЧКА НОВИН

    mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
    r57 shell