Успішні захисти

23 лютого 2016

22 лютого 2016 р. на кафедрі обліку і аудиту розпочали роботу екзаменаційні комісії із захисту випускних робіт студентів заочної форми навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Студенти заочної форми навчання підготували кваліфікаційну роботу бакалавра як самостійну закінчену працю, що є кінцевим інтегральним продуктом теоретичної і практичної підготовки фахівця впродовж всього терміну навчання в бакалавріаті.

Усі представлені до захисту кваліфікаційні роботи виконані відповідно до розроблених і затверджених кафедрою обліку і аудиту вимог, їх структура включала вступ, організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і бухгалтерський облік конкретного об’єкту дослідження, обов’язково з використанням сучасних інформаційних систем і технологій (1С: Бухгалтерія, Галактика; БЕСТ, Парус ERP), економічний аналіз діяльності підприємства і аналіз і аудит за конкретною темою дослідження, загальні висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки. Дослідження, розроблені в кваліфікаційних роботах, реальні й мають практичне спрямування та можуть бути рекомендовані до впровадження підприємствами харчової промисловості.

Комісія відзначила актуальність тематики кваліфікаційних робіт, які відтворюють проблеми з обліку, аналізу та аудиту, що виникають перед підприємствами харчової промисловості в умовах глобальних змін, і тематику науково-дослідної роботи кафедри.

У ході захисту студенти продемонстрували розуміння значущості окремих проблем, необхідність і невідкладність їх розгляду для потреб розвитку економіки держави, харчової промисловості, окремого підприємства; вільне володіння матеріалом, знання норм чинного законодавства та стан досліджуваних проблемних питань у межах окремого підприємства;  достатньо високий рівень знань, органічне поєднання теоретичної і практичної підготовки;  загальнокультурний рівень професіонала освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Члени екзаменаційних комісій після обговорення змісту пояснювальних записок і результатів захисту відзначили достатній рівень фундаментальної, загальнотеоретичної та спеціальної (з фінансового обліку, економічного аналізу, аудиту, організації обліку і аудиту, звітності підприємства, сучасних інформаційних технологій) підготовки випускників, що дозволило ухвалити рішення про присвоєння їм кваліфікації «бакалавр» за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Вітаємо бакалаврів і бажаємо успішного проходження вступних випробувань до магістратури за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізацією «Облік і аудит».

    СТРІЧКА НОВИН

    mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
    r57 shell