Успішне завершення навчання

15 лютого 2020

З 13 лютого 2020 року на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління розпочалися захисти магістерських робіт за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітніми програмами  «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» та  «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування».

У цьому навчальному році магістранти отримали найбільш сучасні методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» денної та заочної форм навчання (укладачі – Олександр Пупена, Ігор Ельперін, Віктор Трегуб) і методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування» денної та заочної форм навчання (укладачі – Анатолій Ладанюк, Наталія Луцька, Ярослав Смітюх, Василь Кишенько).

Традиційна тематика магістерських робіт за даною спеціальністю має чітке спрямування для розроблення необхідного забезпечення комп’ютерних систем та інтелектуальних методів для складних технологічних об’єктів. Перша освітня програма дає необхідні рекомендації щодо інформаційного та програмного забезпечення систем розподіленого керування. Друга освітня програма спрямована на розроблення інтелектуальних методів керування з використанням сучасних підходів, зокрема системної інженерії.

Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє ряд заходів, проведених кафедрою. Наприклад, головами ЕК запрошуються досвідчені фахівці з підприємств і науково-технічних закладів.

За останні роки кафедрою проведено ряд робіт щодо затвердження освітніх програм, покращення навчальних планів і можливості випускниками поєднувати як теоретичні, так і  науково-технічні практичні заходи.

Магістранти представили на публічний захист набуті теоретичні знання,  продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань. Члени екзаменаційної комісії відзначають гарну підготовку здобувачів, вільне володіння фаховою термінологією, глибоке опрацювання тем кваліфікаційних робіт, ґрунтовні відповіді на питання.

Вітаємо здобувачів кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління із успішними захистами!

    СТРІЧКА НОВИН

    mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
    r57 shell