Риторична компетентність – ознака професіоналізму

26 лютого 2016

Завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, к. пед. наук Галина Чередніченко була запрошена офіційним опонентом на захист кандидатської дисертації Дарини Ципіної «Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки», що відбувся в Українській інженерно-педагогічній академії в м. Харкові.

Робота є досить актуальною, оскільки в умовах інтенсифікації розвитку інформаційно-комунікаційного суспільства конкурентоспроможними на ринку праці стають менеджери нової формації – з високим рівнем сформованості професійної, соціальної, комунікативної компетентностей, наділені творчим потенціалом, здатні ефективно взаємодіяти з діловими партнерами, зокрема й з інших країн.

Про необхідність побудови системи професійної підготовки, оновлення цілей і змісту вищої професійної освіти на засадах компетентнісного підходу наголошено в Законі України «Про вищу освіту» та програмних документах стратегії розвитку освіти України. Означені завдання висувають до фахівця управлінської діяльності вимоги логічно й зв’язно викладати інформацію, будувати професійне спілкування на діалогічних засадах, аргументовано й толерантно вести дискусію. Відтак, невід’ємною ознакою професіоналізму менеджера стає його риторична компетентність. 

    СТРІЧКА НОВИН

    mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
    r57 shell