Плідна співпраця

26 жовтня 2017

Наш університет уже понад двадцять років здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв». Відомо, що на сучасному фармацевтичному підприємстві однією зі складних і енергоємних є дільниця підготовки води для виробництва лікарських препаратів, зокрема, ін’єкційних. Сучасні наукові розробки дозволяють значно знизити енергоємність водопідготовлення і забезпечити задані вимоги щодо чистоти та безпечності. Тісна співпраця наших викладачів і науковців із фахівцями Національної академії наук України дозволяє бути в курсі передових методів водоочищення і доносити до студентів найновішу інформацію.

Останній приклад плідної співпраці – стажування доцента кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв нашого університету Олексія Губені в Інституті загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Стажування відбувалося на базі відділу фізико-неорганічної хімії, зокрема, в лабораторії сорбційних і мембранних процесів і методів водоочищення під керівництвом провідного вченого в галузі очищення води, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Юлії Дзязько. Зауважимо, що високий авторитет і визнання наукових здобутків Юлії Дзязько засвідчують велика кількість статей у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, а також високий індекс їх цитування.

Програма стажування була достатньо насиченою. Олексієм Губенею узагальнені теоретичні знання з питань очищення води із використанням іонообмінних методів і сучасних полімерно-неорганічних матеріалів, розроблених Інститутом; зібрані та систематизовані матеріали для підготовки навчальної літератури і дипломного проектування; отримані практичні навички роботи з обладнанням для очищення води сорбційними та мембранними методами. За рекомендації вчених Інституту осучаснені тематики для науково-дослідної роботи студентів, а також наші магістранти залучені до виконання спільних науково-дослідних робіт.

Окремо були вивчені актуальні питання безпеки готової продукції - очищення води від токсичних компонентів неорганічної та органічної природи, а також очищення води зі збереженням її нейтральної реакції та органолептичних властивостей.

Отримані під час стажування знання і навички, безсумнівно, дозволять удосконалити навчальну підготовку фахівців із обладнання фармацевтичних виробництв і забезпечити їх високу конкурентоздатність на ринку праці.

Колектив кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв щиро вдячний адміністрації та вченим Інституту загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за можливість підвищення кваліфікації викладачів і значний внесок у якісну підготовку фахівців для фармацевтичної промисловості.

    СТРІЧКА НОВИН

    casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin