Імплементація кейс-методів у навчальний процес

24 жовтня 2014

З серпня 2011 року кафедра менеджменту нашого університету є учасником програми «SCOPES» – використання кейс-стаді при викладанні управлінських та економічних дисциплін, що фінансується урядом Швейцарії (партнери програми – Щецинський університет (Польща), Університет Сант Галлен (Швейцарія). Програма «SCOPES» спрямована на удосконалення організації навчального процесу і набуття студентами управлінських та економічних спеціальностей необхідних компетенцій та досвіду у вирішенні проблем, пов’язаних із управлінням виробничими процесами та персоналом.

22 та 23 жовтня 2014 року відбулись чотири семінари з використанням кейс-методів, в яких взяли участь студенти 3, 4 та 5 курсів спеціальності «Менеджмент організації», викладачі кафедри менеджменту та представник координатора проекту – директор Інституту бізнес-освіти Університету Сант Галлен, професор Крістоф Ментцберг.

Робота на семінарах проходила по трьох дисциплінах: «Комунікативний менеджмент», «Менеджмент», «Операційний менеджмент». Умовами проведення занять було визначено проведення трьох семінарів із представленням кейс-методів англійською мовою та одного – українською.

Проведення занять із використанням кейс-методів навчання вимагає від студентів глибоких теоретичних знань, дозволяє студентам продемонструвати здатність приймати креативні рішення, уміння працювати в команді. Роль викладачів у цьому разі – забезпечити розуміння поставленої проблеми, сприяти ефективній взаємодії  різних команд студентів. 

Особливістю кейс-методів навчання є багатоваріантність вирішення поставленої проблеми, що й продемонстрували чотири групи студентів 4-го курсу спеціальності «Менеджмент організацій» при вирішенні завдання «Розробка PR-замовлення» з дисципліни «Комунікативний менеджмент»  (автор кейсу – Л. Мазник). Заняття проводили викладачі  О.С. Ралко та Т.Г.Мостенська. Творчий підхід продемонстрували студенти при розробленні заходів підвищення лояльності бренду, а запропоновані студентами рекламні звернення відрізнялись індивідуальністю.

Кейс-методи можуть реалізовуватись через рольові ігри. Саме такий підхід був використаний при вирішення завдання у запропонованому кейсі з дисципліни «Менеджмент» за темою «Управління конфліктами» (автор – Т.Г.Мостенська)», проведеного для студентів  4 курсу спеціальності «Менеджмент організацій» викладачами Т. Якимчук і С. Мокіною.

Прийняття управлінських рішень при використанні ситуаційного підходу стало завданням для студентів 5 курсу спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» при розв’язанні завдання кейсу з дисципліни «Менеджмент» за темою «Організація, як функція менеджменту» (автор – Т. Л. Мостенська). Заняття в групі провели А.С. Тіхонова та М.С. Лисенко. Побудова нової організаційної структури вимагала теоретичних знань щодо розподілу функціональних обов’язків та встановлення міжфункціональних організаційних зв’язків.

За розкладом занять професором Крістофом Ментцбергом була обрана група для проведення кейсу. Студенти 3 курсу розв’язували кейс за темою «Маркетингові дослідження при плануванні та реалізації продукції» – автор кейсу – Т.В. Рибачук-Ярова (дисципліна –  «Операційний менеджмент»). Роботу з групою вели викладачі  О.С. Ралко та Т.Г. Мостенська.

Як зазначив експерт, всі запропоновані кейси мали глибоке теоретичне наповнення. А робота в групах характеризувалась різними підходами при формуванні груп студентів, критеріями оцінювання, активністю роботи студентів, цікавими креативними підходами. Важливим є те, що побудова кейсів здійснювалась на матеріалах реальних українських компаній, які працюють у різних галузях харчової промисловості.   

Всі семінари були проведені на високому методичному рівні, рівень володіння англійською мовою студентів був достатнім для вирішення поставлених завдань, викладачі та студенти вільно володіли матеріалом, що дозволяло вести дискусії, обґрунтовувати прийняті рішення, аргументувати власне бачення вирішення проблеми опонентам.

Професор Крістоф Ментцберг  при підведенні підсумків і оголошенні результатів дводенної роботи засвідчив високій рівень професійної підготовки викладачів, відзначив, що викладення навчального матеріалу було доступним для сприйняття студентами, простежувався міждисциплінарний зв’язок та була високою активність студентів. На переконання професора впровадження кейс-методів при викладанні дисциплін має набувати все більшого і більшого розповсюдження.

Фахівці кафедри щиро вдячні професору Крістофу Ментцбергу за надані рекомендації з покращення змістовної частини кейсів та їх проведення. Його досвід як керівника Інституту бізнес-освіти Університету Сант Галлен дозволить зробити викладання дисциплін більш змістовним та цікавим.

Фотоальбом...

 

    СТРІЧКА НОВИН

    casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin