Запрошуємо до участі у І етапі конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

   

  В університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

  - нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;

  - нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;

  - нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;

  - нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;

  - технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;

  - економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;

  - актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;

  - правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;

  - актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;

  - розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;

  - розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

  При підготовці проектів наукових робіт врахувати наступне:

  - строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок не повинен перевищувати 3 роки;

  - прогнозований обсяг фінансування проектів має бути не менше 300 тис. грн. на рік;

  - керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на конкурс відповідає таким вимогам: кандидат наук, віком до 35 років; докторант або доктор наук, віком до 40 років;

   - науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант) може бути керівником тільки в одній науковій роботі;

   - до складу виконавців проекту можуть входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років;

  - до виконання роботи (розробки), у разі потреби, залучається науковий консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проекту;

   - у міждисциплінарних наукових проектах, з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом, дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

  Науковим керівникам проектів необхідно:

  - оформити проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та ввести їх в єдину в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua/ за формою, затвердженою наказом МОН України (додаток 1);

  - до 16.08.2019 року подати завідувачу ПНДЛ (кімната А-240):

  1) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання у 2020 році роздруковані з інформаційної системи «Наука в університетах» у 2-х примірниках;

  2) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проекту;

  3) інформацію до проекту (для подальшої публікації) (додаток 2);

  4) листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;

  5) калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту.

  За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.

  Наказ

  Проект НУХТ

  casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin