До уваги науковців! Національний фонд досліджень України оголошує перший конкурс наукових і науково-технічних проєктів!

   

  Національним фондом досліджень України з 15 травня поточного року оголошено конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства».

  Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні.

  Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних з біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19.

  Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170 (додається).

  Види проєктів за термінами виконання:

  1) проєкти з терміном виконання в 2020 р.

  2) проєкти з терміном виконання в 2020-2021 рр.

  Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

   - з терміном виконання в 2020 році – 5 млн. грн.;

   - з терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн.

  Наукова група може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також з науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж у двох заявках, поданих на цей конкурс, та може бути керівником лише в одній із них. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу.

  Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

  Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи.

  Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

  Науковим керівником проєкту та виконавцем не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, а також члени сімей зазначених осіб.

  Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу:

   - заявка на одержання грантової підтримки;

   - згода авторів (виконавця(ів)) проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет автора (виконавця) з використанням КЕП);

   - згода керівника організації на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою);

   - згода керівника(ів) організації субвиконавця(ів) проєкту на участь у його реалізації (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).

  Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту переможці подають додатково заяву за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

   Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті Фонду. Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису.

  Документи подаються в електронному вигляді шляхом заповнення форми заявки для участі в конкурсі на офіційному веб-сайті Фонду (https://nrfu.org.ua).

  Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення терміну подання заявки не допускаються.

  Учасник конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її подання, про що науковий керівник проєкту повідомляє конкурсну комісію електронною поштою за адресою support@nrfu.org.ua.

        Заявка може бути відхилена у таких випадках:

   1. Учасником конкурсу подано неповний пакет документів;

   2. У заявці відсутня передбачена умовами конкурсу обов’язкова інформація;
   3. Учасником конкурсу подано недостовірну інформацію;
   4. Виконавець проєкту представлений більше ніж у двох заявках, поданих на конкурс.

  Відбір проєктів здійснюється за критеріями, визначеними у розробленому науковою радою Фонду Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок (додається), що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах.

  Оцінювання проєктів здійснюється незалежними експертами за формою та критеріями, затвердженими науковою радою НФДУ.

  Часові межі: Дата та час початку подання заявок: 15.05.2020, 00:01 за київським часом.

  Дата та час завершення подання заявок: 15.06.2020 р., 23:59 за київським часом.

  Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 07.08.2020 р.

  За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, аудиторія А-240, т.287-92-28, andrii_marynin@ukr.net.

  Детальна інформація про умови конкурсу та форма заявки у прикріплених файлах та на сайті: https://nrfu.org.ua/announced-competitions/nauka-dlya-bezpeky-lyudyny-ta-suspilstva-pryjom-zayavok-z-12-05-2020-po-12-06-2020/

  ДОДАТКИ:

  Оголошення про проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки людини та суспільства»

  Заявка на одержання грантової підтримки

  Рекомендації щодо заповнення заявки

  Примірний договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки

  Заява щодо відповідності учасника конкурсу Національного фонду досліджень вимогам пункту 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

  Детальний зміст проєкту (зразок)

  Постанова Кабінету Міністрів України № 1170 від 27 грудня 2019 р. «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок»

  Порядок розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах

  casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin